กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดกิจกรรมหลักสูตร ๓๕ ชั่วโมง วิชาการทำพรมเช็ดเท้า ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินละคร