กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
กศน.ตำบลนาสนุ่นจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั่วไป 30 ส.ค. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป 25 ส.ค. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดกิจกรรมหลักสูตร ๓๕ ชั่วโมง วิชาการทำพรมเช็ดเท้า ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเนินละคร ทั่วไป 22 มิ.ย. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดอบรมหลักสูตรดิจิตอลชุมชน บ้านกุดตาแร้ว หมู่ ๗ ตำบลนาสนุ่น ทั่วไป 29 พ.ค. 63
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเทพ กล่างเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 ชั่วโมง ทั่วไป 24 เม.ย. 63
ศธ.ยืนหนึ่งเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19 ?โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด? ทั่วไป 22 เม.ย. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ทั่วไป 31 มี.ค. 63
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 7 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั่วไป 20 มี.ค. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่นเปิดกลุ่มสนใจ การทำพรมเช็ดเท้า ทั่วไป 18 มี.ค. 63
กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วไป ทั่วไป 17 มี.ค. 63
กศน.อำเภอศรีเทพ กำหนดปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ทั่วไป 6 มี.ค. 63
กศน.ตำบลจัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษา กศน. ทั่วไป 4 มี.ค. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพการเพาะเห็ดฟาง จำนวน 40 ชั่วโมง ทั่วไป 3 มี.ค. 63
กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดกิจกรรมทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ทั่วไป 29 ก.พ. 63