กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดอบรมหลักสูตรดิจิตอลชุมชน บ้านกุดตาแร้ว หมู่ ๗ ตำบลนาสนุ่น

กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดอบรมหลักสูตรดิจิตอลชุมชน ให้ประชาชนหมู่บ้านกุดตาแร้ว หมู่ ๗ ตำบลนาสนุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓