กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเทพ กล่างเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 ชั่วโมง

https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/news/94158340_1421514511351853_1097920501306621952_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:100%; vertical-align:middle; width:100%" />

นางอำนวย กิจนัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ กล่างเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 ชั่วโมง โดยมีวิทยากร นางแพ แสงทอง วิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ในการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับหลักจากการฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดดอกหญ้าไปใช้ในการลดร่ายจ่ายและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหลักจากนั้น นางอำนวย กิจนัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการสานเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 21 บ้านหนองขามพัฒนา ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94478798_1421510841352220_8810631611059011584_o.jpg" target="_blank">https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94478798_1421510841352220_8810631611059011584_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94478798_1421510841352220_8810631611059011584_o(1).jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94100742_1421514041351900_4924464164195270656_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94397311_1421514018018569_1600159189328461824_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94133324_1421514488018522_5818872892925935616_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94624016_1421514781351826_3989668492180717568_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94997657_1421515014685136_3167025480100478976_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94490174_1421510928018878_8079923679619710976_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />https://sithepnfe.thai.ac/client-upload/sithepnfe/uploads/images/94486724_1421510711352233_5849399626385326080_o.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-family:chatthai; height:1200px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:1600px" />