กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓