กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เอกลักษณ์  (Uniqueness)
คนพอเพียง