กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

กศน.ตำบลนาสนุ่น
178/1 หมู่ที่ 3 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์ 0980499695

ขอเส้นทางไปที่ กศน.ตำบลนาสนุ่น

...ที่ตั้งและอาณาเขต
กศน.ตำบลนาสนุ่น ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านนาสนุ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 ตำบลนาสนุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 114,375 ไร่ หรือประมาณ 183 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ              ติดต่อ   ต.ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์   
          ทิศใต้             ติดต่อ   อำเภอศรีเทพ ตำบลนาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์      
          ทิศตะวันออก    ติดต่อ   แนวเขารวก จังหวัดลพบุรีและจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ตำบลนาสนุ่น          ทิศตะวันตก      ติดต่อ   แม่น้ำป่าสัก อำเภอวิเชียรบุรี