กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำ กศน.ตำบล


...ต้นไม้ประจำสถานศึกษา   
                    ต้นจันผา
   สีประจำสถานศึกษา 
                    เขียว ขาว